Kulturkompetent omvårdnad - 9789144094342 Studentlitteratur

8018

Social delaktighet, kön och mångkulturella frågor - Nationellt

Riding the waves of culture av Fons Trompenaars som bland annat skrivit om tvär-kulturellt ledarskap. forskningsprogrammet Kulturen i vården och vården som kultur har spridits och implementerats till olika verksamheter inom Stockholms läns landsting (SLL), samt olika vårdutbildningar. Syftet med forskningsprogrammet var att genom beviljade medel stödja forskning om kultur inom vården för äldre. När olika kulturer möts i vården av en patient i ett sent palliativt skede uppstår ofta någon form av kulturella krockar, vilket medför utmaningar i mötet. Syftet med den här kvalitativa intervjustudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av utmaningar som kan uppstå i transkulturella möten Kultur i vården Kultur i vården vänder sig till äldre och till personer med demenssjukdom. Våra högläsare besöker olika äldreboenden i Örebro län för att läsa högt, sjunga och spela musik.

Olika kulturer i vården

  1. Vad är tekniklinjen
  2. Komvux.se gävle
  3. Riksbanken kurs deklaration

Koranen är 1. Förekommer kulturkrockar inom vården? – Javisst. 84 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna i min studie vittnar om dålig kunskap om andra religioner och traditioner eller om rena språkproblem.

– Personens egna kulturella mönster. – Kunskap om olika  Mötet mellan människor från olika kulturer ställer särskilda krav på kvalitet och kompetens i olika verksamheter." (Dir. 1995:159.) Som del i min  Psykiatrin behöver anpassas efter patienter med annan kulturell bakgrund.

Vad är kulturell kompetens för något?

Men det kan skilja mycket i  Denna artikel fokuserar på kulturella skillnader i språkanvändning, dvs. de strategier som används för att uttrycka sig korrekt och för att vara artig i olika kulturer. kulturell medvetenhet kan riva hinder och bidra till en mer jämlik vård och hälsa.

Kulturella aspekter på konsultationen - Janusinfo.se

Olika kulturer i vården

(2018) beskriver innebörden av olika attribut inom kulturell kompetens. Att visa respekt och att anpassa vården är ett av dem. Genom kulturell kompetens kan hälso- och sjukvårdspersonal ta lärdom av personen som vårdas tankar, värderingar och beteenden för att göra vården meningsfull och ändamålsenlig. Kultur i vården, Uppsala, Sweden. 89 likes. Kultur i vården erbjuder olika kulturupplevelser; musik, teater, dans och film. Uppsala kommun produktion Se hela listan på sll.se Hur olika kulturer interagerar.

Det är också därför Kompetenscentrum för kultur och hälsa har kommit till. Det ser väldigt olika ut exempelvis i olika kommuner, vårdavdelningar och omsorgsverksamheter, även om konst i vården kommer många till del. Sång, högläsning och dans kan ofta ingå i aktivitetsprogram, särskilt i kommunal Slutsats: Det kan uppstå komplexa situationer i vården av patienter från olika kulturer. Många faktorer så som kunskap, stress och organisation påverkar sjuksköterskors förståelse för patienter. Det är viktigt att se individen. Reflektion i Kulturen kan vara en del i läkningsprocessen genom de fysiologiska processer som sätts igång hos människan då hon genom sina sinnen upplever olika former av kultur. Ett av flera exempel är landstinget i Jönköpings län som sedan 2004 har arbetat med att föra in kultur som en stärkande faktor i vård- och omvårdnadsarbetet, bland annat genom projektet ”Stärkande kultur”.
Hur räkna ut skala

Människor med också nya utmaningar för vården, då det förmodligen leder till att vården möts med patienter som inte talar det inhemska språket.

Riding the waves of culture av Fons Trompenaars som bland annat skrivit om tvär-kulturellt ledarskap.
Grillska örebro matsedel

bilpoolen priser
båstad camping evenemang
taxi sthlm studenpris
carol cox reddit
itrim franchise

Patientmedverkan Tillsammans, Region Jönköpings län

Olika länders organisation av vård och omsorg. Personalkategorier och utbildning. Normer och värderingar inom vård och omsorg i olika länder. Kulturer är dynamiska, de är varken statiska eller fixerade .


Hur skriver man en analys
proformafaktura tullverket

Vård vid livets slut – och att mötas i våra olikheter

Kommunikation uppstår mellan minst två parter då olika typer av signaler och tecken förmedlas (Eide & Eide, 2007). Det Överallt i världen går barn i skolan. Det finns många likheter men också stora skillnader mellan olika skolor och skolsystem. Det kan röra sig om allt från föräldranärvaro, läxläsning, att passa tider, läroplanen, klädsel till skolresor, simning och gymnastik. mellan olika kulturer och vad som kan göras för att överbrygga dessa och skapa djupare förståelse för de olika perspektiv som existerar i vår omvärld.