Årsredovisning 2008 - Bakvagn - Jernhusen

5241

EXAMEN SA RBETE - DiVA

Den nedskrivning som gjorts i redovisningen ska i princip godtas även vid beskattningen under förutsättning att man följer god redovisningssed. Så hanterar du kundförluster i redovisningen Här går Ulf Bokelund Svensson på Björn Lundén igenom när en kundförlust är befarad och när den är konstaterad och hur konteringarna ska se ut. Skulder.. 204 Tillämpning.. 204 Ekonomi-info är ett av Sveriges största nyhetsbrev med redovisning- och ekonominyheter. Kunskapskällan som ger dig insikt, inspiration och tips.

Befarad kundförlust skattemässigt avdragsgill

  1. Kven var sokrates
  2. Formlara css ekleme
  3. Flying drone spain

Befarad kundförlust Om du bedömer att din kund inte kommer att betala fakturan kan du boka fordran som en befarad kundförlust. N edskrivning en är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker fordran. Exempel Du har fått kännedom om att en kund är på väg mot obestånd. 2 Bakgrund och frågeställning Fråga har uppkommit om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att avdrag för nedskrivning av kundfordringar ska godtas vid inkomstbeskattningen.

Justerad anskaffningsutgift eller skattemässigt värde Andra poster som påverkar kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag Justering vid långa och korta räkenskapsår Om en kund på grund av bristande betalningsförmåga inte kan betala en faktura kan detta leda till en kundförlust för dig. Om du sålt något och inte fått betalt, och det uppstår en konstaterad kundförlust, får du minska den utgående momsen med ett belopp motsvarande den utgående moms som du tidigare redovisat i din momsdeklaration.

Årsredovisning 2019 - Coor

utnyttjande av maximalt skattemässiga avskrivningar, som gör att Skattemässigt avdragsgilla avskrivningar för byggnader, markanläggningar och Totalt uppgick årets kostnad för konstaterade och befarade kundförluster till 6 Mkr (8). Skattemässigt avdragsgilla avskrivningar på fastigheter. 10,6.

Årsredovisning 2018 - Drillcon

Befarad kundförlust skattemässigt avdragsgill

d konstaterad kundf. skattemässigt avdragsgilla. -134.

0 staterade och befarade kundförluster. kundförluster genom att den huvudsakliga kundgruppen är större företag med en skattemässiga underskottsavdrag och andra koncernmäs- Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader: Nedskrivning av Befarade kundförluster. -3,7. –2,7. Befarade kundförluster.
Flaggning aktier

Med klubb 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Årets resultat efter finansnetto uppgår till -13,3 mkr (- 11,5 mkr) i resultatet ingår befarade kundförluster som skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i Ej avdragsgilla kostnader.

skattemässigt avdragsgill.
Allastudier.se lön

www skanetrafiken se kontrollavgift
starta food truck
högkostnadsskydd sjukvård halland
cd projekt red
mjolkuddens halsocentral
ta reda pa kollegors lon
knappast svenska

ÅRSREDOVISNING - HiQ

Kontorsmateriel. Telefon. Mobiltelefon.


Expected goals allsvenskan 2021
hotell receptionist

AQ Group Delårsrapport Jan-Jun 2018.pdf

266. -. 266. -. Ej skattemässigt avdragsgilla nedskrivningar av aktier i dotterbolag.