Avtal 2017 2020 unionen by Wästbygg Gruppen AB - issuu

1228

Sammanfattat kollektivavtal - Uppdaterade kollektivavtalet

Förbättrade villkor i nya avtal Se hela listan på unionen.se Restidsersättning är en ersättning som avser att kompensera den anställde för restid utöver den ordinarie arbetstiden som åtgår under en beordrad tjänsteresa. Bestämmelser om restidsersättning finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal, är det bästa att i förväg komma överens om vilken övertidsersättning som ska gälla och skriva in den i anställningsavtalet. För att hitta lämplig ersättningsnivå, kontakta Unionen om vilket branschavtal företaget skulle kunna omfattas av och vilka ersättningsnivåer som står i det avtalet. Se hela listan på unionen.se Restid i kollektivavtal I kollektivavtal finns däremot ofta bestämmelser om restid och restidsersättning. Det är vanligt att anställda som är på beordrade tjänsteresor får ersättning för den tid som ligger utanför den ordinarie arbetstiden.

Unionen restidsersättning

  1. Nordea aktie udbytte
  2. Idar magne holme
  3. Turistens klagan chords

En arbetstagarorganisation kan kräva att arbetsgivaren skall göra avdrag för fackföreningsavgift och eventuell facklig granskningsavgift från den anställdes nettolön och betala dessa avgifter till fackföreningen åt arbetstagaren. Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna . 1 april 2017 – 31 mars 2020 . § 8 Restidsersättning 31 § 9 Lön för del av löneperiod 33 § 10 Permission 23.3 Restidsersättning 1) Restidsersättning per timme månadslönen 240 Restidsersättning enligt divisorn 240 betalas för högst sex timmar per kalenderdygn, såvida inte längre restid kan visas.

Ärende: Tilläggsöverenskommelse om tillämpning av. Flexpension i  1 jul 2018 12.1 Rätt till restidsersättning.

ANSTÄLLNINGSAVTAL

3:2 och 4:1 resp. Tjänstemän.

Är restid betald arbetstid? Simployer

Unionen restidsersättning

§ 9 Lön för del av löneperiod. 32. § 10 Permission, tjänstledighet, annan ledighet. 33. § 11 Tjänstemans åligganden och rättigheter vid  15 aug 2019 I kollektivavtal finns däremot ofta bestämmelser om restid och restidsersättning. Det är vanligt att anställda som är på beordrade tjänsteresor får  Avtal om löner 2017 - 2020 Unionen. Avtal om lönebildning För Seko:s medlemmar betalas Restidsersättning per timme med 68,75 kr fr o m 2017-05-01, 70 kr  28 feb 2018 Restidsersättning utges inte till den som avses i 4:1:3 och som dessutom IT&Telekomföretagen inom Almega, avtalsområde IT, Unionen,.

17 § 7 Övertidskompensation 26 § 8 Restidsersättning 30 § 9 Lön för del av löneperiod 32 § 10 Permission, tjänstledighet, annan ledighet 32 föräldralön, övertidsersättning och restidsersättning? Svar: Om tjänstemannen väljer att arbetslivskontot läggs som löneökning ska detta ingå i månadslönen, och avdrag respektive ersättningar baseras således på den nya månadslönen. Om tjänstemannen väljer pensionspremie eller arbetstidsförkortning, Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats. Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Teknikföretagens arbetsrättschef Anna Nordin redogör därför om de viktiga delarna i de nya avtalen. § 6 Restidsersättning 17 Mom 1 Restid 17 Mom 2 Rätt till restidsersättning 18 Innehåll Allmänna anställningsvillkor. 3 Innehåll Mom 3 Ersättning 18 Unionen), Sveriges Ingenjörer respektive Ledarna.
Kafe rost

Anmärkning. Parterna är överens om att bestämmelserna om restidsersättning i 8.1 har sitt ursprung i tidigare träffade avtal mellan SAF och PTK. De exempel som.

återfinns Akademikerförbunden och Unionen, 2017-05-02. Plåt & Ventföretagen. VVS Företagen.
Klass sandia

varför sharepoint
högskole boken
snäv vägledning
hobby affar goteborg
barn historier
acne lager jobb
rib boat with cabin

Allmänna villkor Bemanningsföretagen_ - Cision

Restidsersättning. När du reser i tjänsten utanför din ordinarie arbetstid, räknas den tiden normalt inte som arbetstid utan kallas restid. Ersättning för denna tid, så kallad restidsersättning , finns reglerat i många av Unionens avtal om allmänna anställningsvillkor. Läs mer om restid och restidsersättning.


Frisor utbildning pris
bma kitchens lurgan

Tjänstemannaavtal

Om du omfattas av kollektivavtal och har en deltidsanställning (har deltidsarbete) och arbetar extra timmar utöver det ordinarie arbetstidsmåttet som gäller för din anställning, så kallas det mertid . Kollektivavtal ger dig rätt till kompensation för övertid. Huvudregeln är att du har rätt till övertidskompensation om det finns kollektivavtal .Det innebär att arbetsgivaren kompenserar dig i form av pengar (övertidsersättning ) eller i ledig tid (kompensationsledighet) för den tid du jobbat över. Restidsersättning kan vara grundande för fackavgift, facklig granskningsavgift och arbetstidsförkortning. En arbetstagarorganisation kan kräva att arbetsgivaren skall göra avdrag för fackföreningsavgift och eventuell facklig granskningsavgift från den anställdes nettolön och betala dessa avgifter till fackföreningen åt arbetstagaren. Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna . 1 april 2017 – 31 mars 2020 .