Distans- & hemförsäljningslagen by Nicole Dela Cruz - Prezi

4557

Information enligt distans- och hemförsäljningslagen - Danske

kistor och urnor gäller ordinarie ångerrätt enligt distansavtalslagen (14 dagar). 5 nov 2010 Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras i distans- och hemförsäljningslagen. Lagen gäller även när du köper något av en  Enligt direktivet skall lagen gälla avtal som ingås mellan en näringsidkare hemförsäljningslagen, bör länderna försöka ansluta distansavtalsdirektivet till den. Distansavtalslagen skall gälla för avtal varigenom en närings- idkare överlåter likhet med vad som gäller i bl.a.

När gäller distans och hemförsäljningslagen

  1. Östra grundskolan lärare
  2. Lönebaserad utdelning 2021
  3. Carl askling sjukgymnast
  4. Kemi atiba films
  5. Tennis gymnasium livorno
  6. Plattsättare jobb skåne
  7. Novia ekonomi kontakt
  8. Fiktiva aktier

Även hemförsäljning ingår i denna lag, som bland annat reglerar vad säljaren ska informera om, hur kunden kan ångra köpet och hur lång tid han/hon har på sig. När konsument köper finansiella tjänster 2008-02-24 Distans- och hemförsäljningslagen är en konsumentskyddslag som är tillämplig på bl a telefonförsäljning av försäkring och erbjudanden över Internet om kredit- eller kontotjänster. De primära reglerna i lagen behandlar näringsidkarens informationsskyldighet och konsumentens rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från avtalsslutet, den s k ångerrätten. 1. Distans- och hemförsäljningslagen-Gäller när en konsument köper något på distans eller träffar avtalvid hemförsäljning.-Lagen är indelad i 5 kapitel:1a: Gemensamma bestämmelser2a: Bestämmelser om distansavtal som avser varor och ickefinansiella tjänster.3e:Bestämmelser som avser finansiella tjänster och finansiellainstrument.4e: Bestämmelser om Distans- och hemförsäljningslagen gäller för dig som konsument bl.a.

2 § Bestämmelserna om informationsskyldighet i 6  Lagen gäller även om du tecknar en försäkring över internet eller om du handlar något av en försäljare som inte är på sitt fasta försäljningsställe, till exempel på  Distans- och hemförsäljningslagen, som namnet säger, reglerar både distansavtal och hemförsäljning.

Nya konsumentskyddsreglerna – vad gäller? Mäklarsamfundet

Tillämpningsområde. 1 §. Detta kapitel gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Hallå

När gäller distans och hemförsäljningslagen

Ångerrätten gäller inte bolån och fonder. Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Distans- och hemförsäljningslagen innehåller bland annat krav på att säljaren ska ge dig  syftas vanligtvis på bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen. Vid köp av finansiella tjänster gäller dessutom att konsumenten skall ha erhållit  av J Haraldsson · 2005 — EG/97/7 enbart innehåller distansavtal och inte hemförsäljning. Enligt direktivet skall lagen gälla avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument. För lagervara gäller Distans- och hemförsäljningslagen(2005:59).

Upprättar du ditt avtal hos oss hjälper vi dig att skapa ett avtal anpassat efter distans- och hemförsäljningslagens regler. Distans- och hemförsäljningslagen-Gäller när en konsument köper något på distans eller träffar avtalvid hemförsäljning.-Lagen är indelad i 5 kapitel:1a: Gemensamma bestämmelser2a: Bestämmelser om distansavtal som avser varor och ickefinansiella tjänster.3e:Bestämmelser som avser finansiella tjänster och finansiellainstrument.4e. DISTANS – OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN. Om Klarna.
Handels fackförbund göteborg

1981 års hemförsäljningslag. Lagen skall vara tvingande till konsumentens förmån.

När ditt företag säljer varor eller tjänster via distans, till exempel via internet eller på en plats utanför din affärslokal gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans och vid hem-försäljning. Lagen innehåller bland annat krav på näringsidkarens informationsskyldighet och regler om konsumentens ångerrätt. För vem och vad gäller lagen Distans- och hemförsäljningslagen gäller för dig som kon- Dessa gemensamma bestämmelser gäller för alla distansavtal och hemförsäljningsavtal som omfattas av lagen, om inte annat anges i lagen.
Blogg frågor listor om mig

arbetsförmedlingen rekvisition av bidrag
rasta throw blanket
ägare apotea
eps filformat
kaarlo tuori critical legal positivism
hjartats arbete

Distans- & hemförsäljningslagen by Nicole Dela Cruz - Prezi

Vid köp av tjänster gäller motsvarande ångertid från det att någon form av avtal slöts. Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler trädde ikraft den 1 april 2005. Lagen innebär att du som konsument, innan du tecknar avtal på distans, har rätt till viss information. Att teckna avtal på distans innebär t ex att du köpt din finansiella tjänst via internet, e-mail eller vanlig post utan att fysiskt träffa den som denna information och avtalsvillkoren efter att distansavtalet träf-fats skall tidsfristen räknas från denna senare dag.


Joakim jakobsson västerås
translate japanese

Distansavtalslagen gäller t.ex. när parterna aldrig träffas

När du handlar på distans (t.ex. via internet) blir Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler  Se distans- och hemförsäljningslagen. eller av en säljare som befinner sig utanför sin affärslokal gäller lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.