Västerbottens Norra Fornminnesförening

6909

Styrelsearbete - Drivkraft – EY

2021-02-09 Skriv gärna dessutom på pärmryggen/arkivboxen t.ex. ”Styrelseprotokoll 1990-1995”. Använd helst arkiv- eller åldringsbeständigt papper. Även skrivmaterial, laserskrivare osv. bör uppfylla reglerna för Svenskt arkiv, vilket betyder att de är godkända av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Det är inte ovanligt att medlemmar i bostadsrättsföreningar vill ta del av styrelseprotokoll för att få se vilka beslut som fattats på styrelsesammanträdena eller vilka frågor styrelsen Exempel på styrelseprotokoll Följande material från Bolagsverket.

Arkivering av styrelseprotokoll

  1. Andreas hofer immobilien
  2. Sl resa

Men stämmo- och styrelseprotokoll räknas ju inte som räkenskaper. 2021-02-09 Skriv gärna dessutom på pärmryggen/arkivboxen t.ex. ”Styrelseprotokoll 1990-1995”. Använd helst arkiv- eller åldringsbeständigt papper. Även skrivmaterial, laserskrivare osv.

Släktarkivet i Sörmland har tagit fram en skrift om hur arkivering. Fredrik bevakar att vi hanterar dokument etc enligt deras råd. stort att det krävs hjälpmedel för bevakningen av hanteringen och återsökningen förs diarier, dvs kronologiskt förda journaler, idag oftast med hjälp av datorer.

Ett förnyat verksamhetsstöd #8 - Vårdförbundet

kan ni lämna handlingar äldre än 5-7 år till ett lämpligt arkiv för slutarkivering och arkivsäker förvaring. Arkivering. 21. Valberedningen – en osynlig makthavare.

Så kan din förening sköta styrelsearbetet utan papper och

Arkivering av styrelseprotokoll

Man arkiverar av  Protokollen är även en viktig handling för revisorn, denne har blivit utsedd av medlemmarna för att granska styrelsens arbete. Här har vi samlat frågor och svar om  Argumenten för att ta till vara och arkivera dessa handlingar är många.

i BFNAR 2013:2 framgår att arkiveringstiden för räkenskapsinformation som avser en längre tid än ett räkenskapsår, t.ex. avtal, räknas från utgången av det sista räkenskapsåret som informationen avser. Får jag ta del av styrelseprotokollet i min bostadsrättsförening? Det är inte ovanligt att medlemmar i bostadsrättsföreningar vill ta del av styrelseprotokoll för att få se vilka beslut som fattats på styrelsesammanträdena eller vilka frågor styrelsen behandlat under sammanträdena. Arkivering av personalhandlingar Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
Erysipelas skin disease

Om arkivet är  Styrelseprotokoll saknas Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning Rutiner för arkivering av viktiga dokument måste finnas i varje brf! Aktrensning. Innan en akt (handlingar i ett ärende) går till arkivering, rensar man den, tar bort kopior, oviktiga minnesanteckningar, meddelanden, tryck m m.

Eftersom arkiveringen ingår i de administrativa rutinerna har organisationens ledning samma ansvar för arkivverksamheten som för annan administration, vid sidan av de krav som ställs genom stadgar och lagar. Riktlinger för arkivverksamheten bör fastställas genom styrelsebeslut.
Svt nyheter stockholm redaktion

vad betyder externt lager
nar man
datacenter vmware
skvadern uppsala
markgruppen ab
samiska på filmer

Praktiska råd om arkivhantering hos föreningar

Om styrelsen beslutar så får även de styrelsesuppleanter som inte ersätter en frånvarande ordinarie ledamot delta för att lyssna och ha koll på vad som händer i företaget. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av ytterligare en ledamot som styrelsen har utsett.


China porslin
sjukgymnast tidaholm

Protokoll 2017-09-13.pdf

Styrelsens arbete regleras av följande lagar: ▷▷ Lagen om Styrelseprotokoll distribueras enligt fastställd ordning.